Harald Horne

Fra venstre Ole Haabeth (fylkesordfører i Østfold), Harald Horne, Anette Solli (fylkesordfører i Akershus) og Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud).

Harald Horne blir hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune

I sammenheng med etableringen av Viken fylkeskommune har Harald Horne blitt engasjert til å lede arbeidet som hovedprosjektleder.

Harald Horne skal lede prosessen frem til etableringen av Viken fylkeskommune 1. januar 2020.

I denne stillingen skal Horne i samarbeid med fylkesrådmennene og den fremtidige ledergruppen lede det administrative arbeidet i denne prosessen.

Han skal være tilrettelegger for arbeidet i blant annet fellesnemnda og partssammensatt utvalg. Harald Horne har tidligere vært fylkesrådmann i Østfold og Akershus, og arbeider for tiden for KS med regionreformen.

– Jeg gleder meg. Dette blir mest sannsynlig den siste posten jeg har i en fylkeskommune før jeg avslutter en lang arbeidskarriere. Jeg er opptatt av fylkeskommunenes arbeid og dens samfunnsutviklerrolle. Dette er en genuin mulighet for å skape noe viktig, forteller Harald Horne.

Horne vil offisielt tiltre stillingen den 15. mars.

Tekst: Carsten Øhrn, opprettet: 20.02.2018 15:57, editert: 20.02.2018 15:58