Fellesnemnda Sundvolden Ansettelsesutvalg

Ansettelsesutvalg skal innstille nye direktører i Viken

Disse politikere samt en representant for organisasjonene skal innstille åtte nye direktører.

Fellesnemnda i Viken fylkeskommune vedtok 15. juni at det skal opprettes et eget utvalg som skal innstille nye fylkesdirektører i Viken.

Ansettelsesutvalget består av sju politikere og en representant for organisasjonene.

Følgende politikere ble valgt under fellesnemndas møte på Sundvolden:

  • Akershus: Anette Solli (H) og Tonje Brenna (Ap)
  • Buskerud: Anne Sandum (Ap) og Rune Kjølstad (H)
  • Østfold: Ole Haabeth (Ap) og Simen Nord (H)
  • Hanne Lisa Matt (MDG) representerer de andre partiene.

Det skal velges sju direktører og en direktør for fylkestingets sekretariat.

– Vi skal velge fra egne rekker og ser fram til å komme i gang med arbeidet, sier Ole Haabeth.

– Utvalget skal komme med en innstilling som fellesnemnda så vedtar, sier hovedprosjektleder Harald Horne.

– Ambisjonen er at direktørene skal ansettes i fellesnemndas neste møte i september, fortsetter Horne.

Fellesnemnda skal forberede etableringen av Viken fylkeskommune og består av politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold, som fra 1. januar 2020 utgjør den nye fylkeskommunen Viken.

Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Tekst: Carsten Øhrn, opprettet: 15.06.2018 13:30, editert: 20.06.2018 09:06