Høring

Ber Stortinget om helhetlig behandling

Viken-politikerne ber Stortinget behandle ekspertutvalgets forslag – samlet, ikke stykkevis og delt

– Vår innstendige anmodning til stortingspolitikerne på dagens høring var at de vedtar et krav om at ekspertutvalgets forslag til overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene kommer til en samlet og helhetlig stortingsbehandling i år.

Dette sa Lars Salvesen (fylkesvaraordfører i Akershus) og Andreas Lervik (leder av kultur og næringskomiteen i Østfold) da de representerte Viken-fylkeskommunene på dagens høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Det var kommuneøkonomiproposisjonen som sto på høringsdagsordenen, og Viken-politikerne brukte anledningen til å løfte frem behovet for å få tidligst mulige politiske signaler på ekspertutvalgets oppgaveoverføringsforslag.

– Dersom dette drar ut i tid og vi ender opp med en oppsplittet og stykkevis behandling i de enkelte fagdepartement, blir det for de nye fylkeskommunene som å pusle et puslespill der mange av brikkene mangler. Da blir det vanskelig å se hele bildet og gjøre de nødvendige helhetsgrepene som kreves for å bli den robuste samfunnsutvikleren vi forventes å være fra 1.1.2020, poengterte Viken-politikerne.

Salvesen og Lervik har forståelse for at den videre dybdeutredningen om oppgavene vil måtte skje i litt ulikt tempo og ulike prosesser.

– Men vi ber om en foreløpig politisk avklaring – helst i 2018 – på hva den samlede oppgaveporteføljen vår blir. En slik avklaring er dessuten viktig for ansatte som kanskje skal bytte arbeidsgiver til fylkeskommunene, sa de.

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 24.05.2018 12:28, editert: 24.05.2018 12:36