Viken Fellesnemd Medlemmer Portretter

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune møtes på Fornebu.

Fredag 2. februar møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune på Fornebu.

Fredag 2. februar skal fellesnemnda blant annet behandle saker om mandat, framdrift og representanter for de seks politiske arbeidsgruppene, kommunikasjonsstrategi, arbeidet med omstillingsdokumentet og status om ekspertutvalget om fylkeskommunes oppgaver.

Tidspunkt:
Kl 09:00 Møte i partssammensatt utvalg
Kl 12.00: Møte i fellesnemda.

Sted:
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. Møterom Expo 3.

Saker til behandling

Saksliste for møtene finner du på viken.no/motekalender

Fellesnemdas møte streames direkte.

Velkommen!

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020. Fellesnemnda skal forberede etableringen av Viken fylkeskommune. Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Kontaktpersoner

Anette M. Solli, fylkesordfører i Akershus, mobil: 90 18 89 65
Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, mobil: 93 42 94 29
Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold, mobil: 90 85 87 08

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 30.01.2018 14:52, editert: 30.01.2018 14:52