Viken Fellesnemd Medlemmer Portretter

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune

Fellesnemnda møtes 4. april i Oslo

På agendaen står blant annet tilbakemelding på ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver, søknaden fra nye kommuner om overgang til Viken og forslag til omstillingsdokument for organisasjonen.

 • Tid: 4.4.2018 fra kl 12.
 • Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 i Oslo.

På møtet skal fellesnemnda blant annet vedta sitt høringssvar til ekspertutvalgets utredning om nye oppgaver for fylkeskommunene. I tillegg skal nemnda behandle omstillingsdokument for Viken fylkeskommune, og ta stilling til søknaden fra tre kommuner i dagens Hedmark og Oppland som ønsker overgang til Viken fra 2020.

Fellesnemndas møte strømmes direkte via denne lenken.

Saker til behandling

 • PS 44/2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. april
 • PS 45/2018 Godkjenning av protokoll fra møtet i fellesnemnda 5. mars 2018
 • PS 46/2018 Ekspertutvalget nye oppgaver – høringssvar
 • PS 47/2018 Endring av fylkesgrenser fra 2020.
 • PS 48/2018 Omstillingsdokument
 • PS 49/2018 Delegasjon av myndighet
 • PS 50/2018 Regler for spørsmål i Fellesnemnda
 • PS 51/2018 Møteplan 2018 for fellesnemnda – forslag til endring
 • PS 52/2018 Status for det administrative arbeidet for å etablere Viken fylkeskommune
 • PS 53/2018 Orientering om overtagelse av sams veiadministrasjon
 • PS 54/2018 Svar på spørsmål fra representanten Grimstad (Sp)

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Partssammensatt utvalg møtes fra kl 09.00 samme dag som fellesnemndas møte.

Bakgrunn

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020. Fellesnemnda består av 34 politikere fra de Akershus, Buskerud og Østfold, som sammen skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen. Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Les mer om arbeidet med den nye fylkeskommunen. 

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 23.03.2018 10:27, editert: 23.03.2018 10:27