Lysaker Torg 6 12

Fellesnemnda på befaring – følg diskusjonen på nett-tv

Onsdag 16. mai drar fellesnemnda på befaring til aktuelle lokaler for nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune.

– Vi skal ikke inn i eiendommene under befaringen, men konsentrere oss om plasseringen og forhåpentligvis få redusert antallet ned til to eller tre, sa leder av fellesnemnda, Anette Solli da befaringen ble bestemt.

De folkevalgte møter på Oslo S klokken 10.00. Befaringen startet kl. 10.20 på tre lokasjoner på Lysaker, og deretter kl. 11.25 på to lokasjoner i Sandvika.

Deretter skal fellesnemnda ha møte i Bærum rådhus kl. 13.00, der fellesnemnda skal drøfte hvilke av de aktuelle lokasjonene som skal være med i den videre vurderingen av nytt hovedkontor. Dette møtet strømmes på nett-tv.

Du kan følge dette møtet her (ikke befaringen).

Se tegninger og les mer herr: Drar på befaring til mulige Viken-h0vedkontor

Følgende fem alternativer skal befares:

  1. Strandveien 33 – 39, Lysaker
  2. Lysaker Torg 6-12
  3. Vollsveien 9, Lysaker
  4. Otto Sverdrups plass, Sandvika
  5. Leif Tronstads plass, Sandvika

Her finner du innkalling og saksfremlegg for møtet.

Media er velkommen.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Roy F. Andersen på 9061 0530.

Det vil bli lagt ut bilder og nyhetssaker rett etter befaringen og møtet.

 

 

 

 

Her kan du følge møtet på nett-tv.

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 16.05.2018 08:41, editert: 16.05.2018 08:46