IMG 0055

Andreas Lervik og Lise Lund er henholdsvis leder og nestleder i arbeidsgruppen som jobber frem forslag til Viken fylkeskommunes visjon og mål.

Vikens nye visjon: Kom med dine innspill!

Arbeidet med å meisle ut Viken fylkeskommunes visjon er i full gang. Som ansatt, innbygger, ung eller gammel – her har du muligheten til å komme med ditt forslag.

– Vi legger opp til en så bred og inkluderende prosess som det er praktisk mulig å få til å så kort tid, sier Andreas Lervik, som er medlem i fellesnemnda for Viken fylkeskommune, det øverste politiske organet i sammenslåingsprosessen.

Han er også leder i den politiske arbeidsgruppen som har fått i oppdrag av fellesnemnda å utarbeide forslag til Vikens visjon, mål, verdier og symboler. Som blant annet betyr grafisk profil, nytt fylkesvåpen og eventuelt andre symboler.

For å kunne fange opp meninger, tanker, ideer og innspill, henvender den politiske arbeidsgruppen seg nå til flere grupper som skal forholde seg nært til Viken fylkeskommune. Viken blir formelt til 1. januar 2020, og skal bestå av det som i dag er Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

– Vi har ennå ikke noen overordnet styringsdokument på plass, som viser hvem vi skal være for hvem. Det er dette arbeidet vi nå har tatt fatt på. Vi starter med det helt overordnede. Her ønsker vi så mange innspill så mulig. Vi ønsker oss innspill fra alle. Det er bare å sende inn. Spørsmålet er ganske enkelt: Hva skal være Vikens visjon, eller slagord som noen vil kalle det? spør Andreas Lervik.

Visjonen til Viken fylkeskommune skal erstatte dagens visjoner. De er slik:

Akershus:       Ledende og levende

Buskerud:       Skaper resultater gjennom samhandling

Østfold:          Grenseløse Østfold

En visjon skal være kort og gjerne fengende. Helst på bare én setning. Den skal være noe å strekke seg etter, den skal være ambisiøs, men den skal også være lett å huske.

Eidsberg-ordfører Erik Unaas (til høyre) og Håvard Jensen fra Fremskrittspartiet var ivrige deltakere da Østfold fylkesting gjennomførte innspillsrunde til Viken fylkeskommunes visjon.

Fylkestinget I Østfold var først ut med sin innspillsprosess. 19. april 2018 ble fylkespolitikerne delt inn i grupper hvor de jobbet frem sine forslag til ord som kan inngå i en visjon og overordnede mål for Viken fylkeskommune. Engasjementet var stort, humøret godt. 26. april er det fylkestinget i Buskerud som skal høres, før Akershus kjører sin runde 14. mai.

I mai står også ungdomsrådene i de tre fylkene for tur. Parallelt med dette pågår det innspillsmøter i ledergrupper og i seksjoner og virksomheter i de tre fylkeskommunene.

NB: Fristen for å sende inn forslag er nå ute.

 

 

 

 

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 26.04.2018 13:14, editert: 01.06.2018 13:20