Fellesnemnda 2.2.18

Møte i fellesnemnda 15. juni

Fredag 15. juni 2018 møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune på Sundvolden hotell. Velkommen til å følge møtet – på nett eller ved å være til stede.

Fredag 15. juni 2018 møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune på Sundvolden hotell. Fellesnemnda er det øverste politiske organet for arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune 1.1.2020. Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Tidspunkt: Fredag 15. juni 2018, kl 09.00

Sted:  Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Her kan følge møtet på web-TV

Her er noen av sakene som skal behandles:

  • Status for det administrative arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune
  • Visjon for Viken fylkeskommune
  • Organisering av parlamentarisk styring i Viken fylkeskommune
  • Forslag til prosess for tilsetting i fylkesdirektørstillinger i Viken
  • Opplæringstilbud for videregående skole i Viken. Fremdriftsplan for arbeidet med struktur, dimensjonering og inntak.
  • Oppstart av utredninger om kollektivtrafikk i Viken

Fullstendig saksliste, dokumenter og vedlegg finner du her.

Publikum og media er hjertelig velkommen til å følge møtet.

Kontaktpersoner:

Anette M. Solli, fylkesordfører i Akershus, mobil: 90 18 89 65
Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, mobil: 93 42 94 29
Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold, mobil: 90 85 87 08

Harald Horne, hovedprosjektleder, mobil: 90 03 97 66

Roy F. Andersen, kommunikasjonsansvarlig. Tel: 9061 0530

 

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 13.06.2018 13:01, editert: 14.06.2018 07:49