Møtekalender

Her finner du møteplan, saker og vedtak.

Møteplan for 2018

Her er foreløpig skisse til møtekalender for 2018. Klikk på møtedato for å finne møteinnkalling og saksdokumenter.

Møtekalender
Jan. Feb. Mars Apr. Mai Jun. Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Fellesnemnda 4.- 6 2. 5. 3.-4. 4. 4. 14. 4. 2.-3. 5. 3.
Partssammensatt utvalg  5. 2. 5. 4. 3. 4. 14. 4. 2. 5. 3.
Valgkomitéen  11.

 

Videoopptak fra møter i fellesnemnda 2018

Fellesnemndas møter i 2017

Tekst: Kristin Josefsen, opprettet: 23.11.2017 14:29, editert: 12.01.2018 07:52