Møter og utvalg

Her finner du møteplan, saksdokumenter og vedtak for fellesnemnda og de ulike utvalgene som arbeider med etableringen av Viken.

Fellesnemnda

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingsprosessen og arbeidet med etableringen av det nye fylket. Fellesnemnda består av 34 fylkespolitikere, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.
Les mer og se møteplan og saker

 

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg (PSU) skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte.
Les mer og se møteplan og saker

 

Politiske arbeidsgrupper

Det er opprettet seks politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med blant annet mål og visjon, styringsform og organisering og samfunnsutviklerrollen. Det er fra 9 til 12 politikere i hver arbeidsgruppe, alle med representanter fra de tre fylkene. De politiske arbeidsgruppene skal rapportere og komme med anbefalinger til fellesnemnda, som skal ha oversikt og ta beslutninger.

Les mer og se møteplan og saker for de ulike arbeidsgruppene:

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder og foreslår valg av medlemmer til ulike utvalg og arbeidsgrupper i arbeidet med etableringen av Viken. Innstillinger fra valgkomiteen behandles i fellesnemnda, som står fritt til å fatte sine vedtak.

Les mer og se møteplan og saker

Administrative arbeidsgrupper

Det er opprettet ni administrative arbeidsgrupper, som skal jobbe med følgende områder:

  1. Arbeidsgiverpolitikk, HRM, ansatte, tillitsvalgte
  2. Digitalisering, samhandling og innovasjon
  3. Kommunikasjon
  4. Økonomi, økonomisystem, lønn, regnskap anskaffelser og eiendomsforvaltning
  5. Kompetanse
  6. Samferdsel
  7. Plan- og styring
  8. Helhetlig virkemiddelbruk
  9. Tannhelse

Drøftingsmøter

Her finner du referater fra drøftingsmøter med tillitsvalgte om prosessen som skal ende med Viken fylkeskommune:

 

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 23.11.2017 14:29, editert: 04.05.2018 10:32