Fellesnemnda

Fellesnemnda samordner og leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda utfører sitt oppdrag på vegne av de tre eksisterende fylkeskommunene og samarbeider nært med disse.

Møter og saker 2018

Dato Sted Web-TV
04.- 06.01.2018 Kongsberg, Buskerud Videoopptak 06.01.2018
Videoopptak 05.01.2018
Videoopptak 04.01.2018
02.02.2018 Fornebu, Oslo Videoopptak 02.02.2018
05.03.2018 Fylkeshuset, Østfold Videoopptak 05.03.18
04.04.2018 Radisson Blu Plaza, Oslo
03. – 04.05.2018
04.06.2018
16.08.2018
04.09.2018
08.- 09.10.2018
05.11.2018
03.12.2018

 

Lenkene til sakspapirene går til en egen innsynsløsning. Her vil du finne sakslisten for hvert enkelt møte, samt innkalling med saksfremlegg og vedlegg i et samlet dokument. For å hente frem enkeltvedlegg som egne dokumenter, trykk på det lille ark-ikonet ved siden av hver enkelt sak.

 

Møter og saker 2017

Dato Innkalling og protokoll Web-TV
08.12.2017 Innkalling med vedlegg og protokoll Videoopptak 08.12.2017

 

Sammensetning og medlemmer

Fellesnemnda består av tilsammen 34 fylkespolitikere, 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus. Fellesnemnda ledes av Anette  M. Solli (H Akershus)

Se fullstendig kontaktliste over medlemmer og varamedlemmer.

 

Formål/mandat og myndighetsområde

Fellesnemnda skal, i samsvar med bestemmelsene i Reglement for fellesnemnda for Viken fylkeskommune, samordne og lede prosessen med etableringen av Viken fylkeskommune.

Fellesnemnda skal utføre sitt oppdrag på vegne av de tre eksisterende fylkeskommunene og samarbeide nært med disse. Hver av de tre fylkeskommunene har ansvar for sin drift frem til sammenslåingen. Saker av prinsipiell eller stor økonomisk betydning for Viken fylkeskommune, bør likevel, i henhold til bestemmelsene i reglementet, drøftes i fellesnemnda før vedtak fattes i vedkommende fylkeskommune.

Fellesnemnda har fullmakt til å inngå nødvendige avtaler, blant annet om lokaler og ansettelser, for at organisasjonen skal være funksjonsdyktig fra 01.01.2020.

 

 

Tekst: Kirsti Evanger, opprettet: 26.02.2018 11:18, editert: 13.03.2018 15:16

Kontakt

Anette M. Solli (Høyre)
Anette M. Solli (H)

Akershus
Leder av fellesnemnda
E-post: anette.solli@afk.no
Tlf: 90188965

 

Medlemmer i Fellesnemnda