Fellesnemnda1 Liten

Dette er fellesnemnda i Viken fylkeskommune. Foto: Tom Egil Jensen.

Fellesnemnda

Fellesnemnda samordner og leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda utfører sitt oppdrag på vegne av de tre eksisterende fylkeskommunene og samarbeider nært med disse.

Møter og saker 2018

Dato Sted Web-TV
04.- 06.01.2018 Kongsberg, Buskerud Videoopptak 06.01.2018
Videoopptak 05.01.2018
Videoopptak 04.01.2018
02.02.2018 Fornebu, Oslo Videoopptak 02.02.2018
05.03.2018 Fylkeshuset, Østfold Videoopptak 05.03.2018
04.04.2018 Radisson Blu Plaza, Oslo Videoopptak 04.04.2018
03. – 04.05.2018 Litteraturhuset, Fredrikstad, Østfold Videoopptak 04.05.2018
Videoopptak 03.05.2018
16.05.2018, kl 10.00 Bærum rådhus – befaring med avreise fra Oslo S Videoopptak 16.05.2018
15.06.2018 Sundvolden hotel Videoopptak 15.06.2018
04.09.2018, kl. 12.00 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
08.10.2018 Buskerud
05. – 06.11.2018 Akershus
03.12.2018 Buskerud
07.02.2019 Østfold
21.-22.03.2019 Geilo, Hallingdal
02.05.2019 Akershus
13.06.2019 Østfold

 

Lenkene til sakspapirene går til en egen innsynsløsning. Her vil du finne sakslisten for hvert enkelt møte, samt innkalling med saksfremlegg og vedlegg i et samlet dokument. For å hente frem enkeltvedlegg som egne dokumenter, trykk på det lille ark-ikonet ved siden av hver enkelt sak.

 

Møter og saker 2017

Dato Innkalling og protokoll Web-TV
08.12.2017 Innkalling med vedlegg og protokoll Videoopptak 08.12.2017

 

Sammensetning og medlemmer

Fellesnemnda består av tilsammen 34 fylkespolitikere, 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus. Fellesnemnda ledes av Anette  M. Solli (H Akershus)

Se fullstendig kontaktliste over medlemmer og varamedlemmer.

 

Formål/mandat og myndighetsområde

Fellesnemnda skal, i samsvar med bestemmelsene i Reglement for fellesnemnda for Viken fylkeskommune, samordne og lede prosessen med etableringen av Viken fylkeskommune.

Fellesnemnda skal utføre sitt oppdrag på vegne av de tre eksisterende fylkeskommunene og samarbeide nært med disse. Hver av de tre fylkeskommunene har ansvar for sin drift frem til sammenslåingen. Saker av prinsipiell eller stor økonomisk betydning for Viken fylkeskommune, bør likevel, i henhold til bestemmelsene i reglementet, drøftes i fellesnemnda før vedtak fattes i vedkommende fylkeskommune.

Fellesnemnda har fullmakt til å inngå nødvendige avtaler, blant annet om lokaler og ansettelser, for at organisasjonen skal være funksjonsdyktig fra 1.1.2020.

Regler for spørsmål i fellesnemnda

  1. Medlemmene i fellesnemnda kan rette spørsmål til møteleder om saker som ikke er nevnt i innkallingen.
  2. Spørsmål skal rettes skriftlig før møtet til møteleder med kopi til hovedprosjektleder.
  3. Møteleder, eller den denne utpeker, følger opp svar i påfølgende møte.
  4. Andre medlemmer av fellesnemnda har ikke anledning til å ta del i ordskiftet.
  5. Dette reglementet iverksettes fra fellesnemndas møte 3.- 4. mai.
  6. Spørsmål og svar skal følge med protokollen.

(Vedtatt i fellesnemnda 4.4.2018).

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 26.02.2018 11:18, editert: 29.06.2018 12:37

Kontakt

Anette M. Solli (Høyre)
Anette M. Solli (H)

Akershus
Leder av fellesnemnda
E-post: anette.solli@afk.no
Tlf: 90188965

 

Medlemmer i Fellesnemnda