Politisk arbeidsgruppe 1 – Visjon, mål, verdier og symboler

Arbeidsgruppen skal utvikle visjon, overordnede mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune.

Møteplan

Her er møtekalender for 2018 med møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

Møtekalender arbeidsgruppe P1
Dato Sted Evt. presentasjoner
16.02.18, kl 10.10 – 14.00 Galleri Oslo
09.03.18, kl 09.00 – 12.00 Galleri Oslo
10.04.18, kl 09.00 – 12.00 Galleri Oslo
07.05.18, kl 09.00 – 12.00  Avlyst
24.05.18, kl 09.00 – 15.00 Dronning Eufemias gate 16,
Oslo
22.06.18, kl 13.00 – 15.00

 

 

Oppgavebeskrivelse

Arbeidsgruppen skal utvikle visjon, overordnede mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune. Dette skal gi uttrykk for hvilke ambisjoner Viken fylkeskommune har for sin rolle som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør, arbeidsgiver og tilrettelegger for demokratiske prosesser.

Bred intern involvering i prosessen vil bidra til endringsvilje og endringskultur i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune. Visjon, mål og verdier gir retning, og derved føringer for de øvrige politiske og administrative prosjektene.

Det vil være nødvendig å balansere hvilke mål som settes i dette arbeidet som gjelder Viken fylkeskommune, og hvilke mål som utarbeides gjennom regional planstrategi og den medvirkning som følger av plan- og bygningsloven (se arbeidsgruppe nr. 6, Samfunnsutviklerrollen).

Gruppen skal utarbeide nytt kjede, våpen og logo/grafisk profil.

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 26.02.2018 12:47, editert: 27.06.2018 15:27

Kontakt

Andreas Lervik, Ap, Østfold fylkeskommune

Andreas Lervik (Ap)
Østfold
Leder av arbeidsgruppe P1
E-post: andler@ostfoldfk.no
Tlf: 93434698

 

Medlemmer

Politikere i arbeidsgruppe P1

 

Bistand fra administrasjonen:

Gry Hanssen, seniorrådgiver i HR-avdelingen Akershus

Guro Hegna Svendsen, kommunikasjonsdirektør Buskerud

Roy F. Andersen, informasjonssjef Østfold