P2 - Eierskap, styringsform og organisering

Møteplan

Her er møtekalender for 2018 med møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

Møtekalender arbeidsgruppe P2
Dato
Sted
Presentasjoner og foredrag
07.02.18
06.03.18
23.03.18, kl 1000 Galleriet, Oslo
17.04.18, kl 0900 Galleriet, Oslo
08.05.18, kl 0900 Galleriet, Oslo
15.05.18, kl 0900 Galleriet, Oslo
08.06.18 Galleriet, Oslo
21.08.18 Galleriet, Oslo
18.09.18
19.10.18 Galleriet, Oslo
20.11.18 Galleriet, Oslo
14.12.18 Galleriet, Oslo

Oppgavebeskrivelse

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til:

  • Prinsipper for organisering innenfor en parlamentarisk styringsmodell, herunder størrelse på et fylkesråd, ansvars- og arbeidsdeling mellom fylkesrådene og etablering av tverrfaglige strukturer
  • Prinsipper for hvordan det skal jobbes i den parlamentariske modellen som gruppen anbefaler for Fellesnemnda
  • Eierstrategi og prinsipper for eierstyring
  • Prinsipper for evtuell organisering via foretak
  • Prinsipper for å sette ut oppgaver sett opp mot bruk av egne ansatte
  • Prinsipper for eksisterende lokasjoner/eiendommer og behovet ved ny organisering

Noen av resultatene fra arbeidsgruppen vil legge føringer for administrativ organisering og bør derfor gjennomføres tidlig. Andre sider av arbeidsoppdraget kan vente. Dette må identifiseres straks arbeidsgruppen starter sitt arbeid.

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 26.02.2018 12:47, editert: 04.05.2018 06:30

Kontakt

Ole Haabeth (Ap)

Ole Haabeth (Ap)
Østfold
Leder av arbeidsgruppe P2
E-post: olehaa@ostfoldfk.no
Tlf: 90858708

 

Medlemmer

Politikere i arbeidsgruppe P2

 

Bistand fra administrasjonen:

Tron Bamrud, fylkesrådmann Akershus

Geir Atle Mjeldheim, fylkesadvokat Akershus

Grethe Hjelle, spesialrådgiver økonomi Akershus

Georg N. Smedhus, fylkesrådmann Buskerud

Lasse Thue, spesialrådgiver Buskerud

Anne Skau, fylkesrådmann Østfold

Håkon Johnsen, rådgiver Østfold

Linda Duffy, rådgiver Østfold