Politisk arbeidsgruppe P3 - Oppfølging av ekspertuvalgets arbeid

Arbeidsgruppen skal følge opp ekspertutvalgets forslag frem til stortingets behandling

Møteplan

Her er møtekalender for 2018 med møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

Dato Sted Presentasjoner og foredrag
13.02.18 Fredrikstad, Quality Hotell
26.02.18 Galleri Oslo
22.03.18, kl 10.00 – 12.00 Galleri Oslo
04.05.18 Litteraturhuset, Fredrikstad

Mandat

  1. Følge opp ekspertutvalgets forslag frem til stortingets behandling
    «Arbeidsgruppen skal planlegge, mobilisere til og gjennomføre påvirkningsarbeid i etterkant av ekspertutvalgets fremlagte forslag til ytterligere oppgaver for fylkeskommunene. Arbeidet skal sikre størst mulig gjennomslag for forventningene om tilstrekkelig nye oppgaver for at de store fylkeskommunene skal kunne ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin region.»
  2. Følge opp arbeidet med overføringen av administrasjonen for fylkesvegnettet (deles av sams vegadministrasjon) som blir underlagt de nye fylkeskommunene.
  3. Følge opp overføringen av oppgaver og funksjoner på kulturminnefeltet som skal overføres fra Riksantikvaren til de nye fylkeskommunene.
  4. Å følge opp arbeid med andre nye oppgaver som kan være aktuelt å overføre til de nye fylkeskommunene
  5. Å konkretisere hvordan nye oppgaver organiseres i Viken fylkeskommune. Dette gjøres gjennom innspill til de politiske arbeidsgruppene hvor det naturlig hører hjemme.

 

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 26.02.2018 12:50, editert: 03.05.2018 09:42

Kontakt

Roger Ryberg (Ap)

Roger Ryberg (Ap)
Buskerud
Leder av arbeidsgruppe P3
Epost: roger.ryberg@bfk.no
Tlf: 93429429

 

Medlemmer

Politikere i arbeidsgruppe P3

 

Bistand fra administrasjonen:

Marianne Brynildsen, kommunikasjonsdirektør Akershus

Bente Bjerknes, assisterende fylkesdirektør regionalutvikling Buskerud

Tone Stenbek, spesialrådgiver Østfold