Politisk arbeidsgruppe P4 - Delegasjon, økonomiske handlingsregler, politisk reglement

Arbeidsgruppen skal utrede delegasjoner, økonomiske handlingsregler og politiske reglement

 

Møteplan

Her er møtekalender for 2018 med møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

Møtekalender arbeidsgruppe P4
Dato Sted
20.03.18, kl 10.00 – 13.00  Galleri Oslo
10.04.18, kl 10.00 – 13.00  Galleri Oslo
08.05.18, kl 10.00 – 13.00  Galleri Oslo
12.06.18, kl 10.00 – 13.00
(foreløpig)
 Galleri Oslo
21.08.18, kl 10.00 – 13.00  Galleri Oslo
18.09.18, kl 10.00 – 13.00  Galleri Oslo
16.10.18, kl 10.00 – 13.00 Galleri Oslo
13.11.18, kl 10.00 – 13.00  Galleri Oslo

 

Oppgavebeskrivelse

Aktuelle temaer for arbeidsgruppa er:

  • Delegasjoner
  • Økonomiske handlingsregler på overordnet nivå
  • Politiske reglementer

I arbeidet med å ut arbeide delegasjoner må det koordineres med de føringer som arbeidsgruppe 2.

Styring, eierskap og organisering, legger som føringer i prinsipper knyttet til hvordan det skal arbeides i den anbefalte parlamentariske  modellen.

Kontakt

Gunnar Melgaard (Høyre)

Gunnar Melgaard (H)
Akershus
Leder av arbeidsgruppe P4
Epost: hans.gunnar.melgaard@afk.no
Tlf: 93045780

 

Medlemmer

Politikere i arbeidsgruppe P4

 

Bistand fra administrasjonen:

Renate Støa, advokat Akershus

Per Øystein Bentstuen, fagleder/koordinator Buskerud

Anne Lise Kristoffersen, direktør for kommunikasjonsstaben Østfold