Politisk arbeidsgruppe 5 - Valg 2019

Arbeidsgruppen skal forberede valg 2019.

Møteplan

Her er møtekalender for 2018 med møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

Dato Sted
19.2.18, kl 16.00 – 19.00  Galleri Oslo
8.3.18, kl 16.15 – 19.00  Galleri Oslo
16.4.18, kl 16.15 – 19.00  Galleri Oslo
14.5.18, kl 16.15 – 19.00  Galleri Oslo

Oppgavebeskrivelse:

Arbeidsgruppe P5 jobber med å planlegge fylkestingsvalget i 2019. Dette valget må gjennomføres som om fylkeskommunene i Viken allerede er slått sammen, selv om formell sammenslåing først trer i kraft 1.1.2020.

Arbeidsgruppen jobber blant annet med generell planlegging av valget, informasjon til politiske partier, opptellingsmåter, produksjon av stemmesedler, skolevalg og informasjon til velgere i Viken.

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 26.02.2018 12:51, editert: 23.04.2018 10:27

Kontakt

Britt Homstvedt (H)

Britt Homstvedt (H)
Buskerud
Leder av arbeidsgruppe P5
E-post: britt.homstvedt@bfk.no
Tlf:  90116557

 

Medlemmer

Politikere i arbeidsgruppe P5

 

Bistand fra administrasjonen:

Marianne Straume, rådgiver utvalgssekretariat Akershus

Trude Remme, rådgiver utvalgssekretariat Akershus

Mona Bjørnsrud, konsulent Buskerud

Ann Anthony, rådgiver Østfold