Politisk arbeidsgruppe 6 - Samfunnsutviklerrollen

Arbeidsgruppen skal utrede utvikling og utøvelse av rollen som samfunnsutvikler.

Møteplan

Her er møtekalender for 2018 med møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

Møtekalender arbeidsgruppe P6
Dato Sted Presentasjoner og foredrag
09.02.18, kl 11.00 – 14.00 Fylkeshuset, Buskerud
08.03.18, kl 09.00 – 15.00 Akershus
21.03.18, kl 10.00 – 14.00 Fylkeshuset, Østfold
30.04.18, kl 10.00 – 14.00 Akershus
04.06.18, kl 09.15 – 15.00 Galleri Oslo
17. august 2018 Galleri Oslo
14. september 2018
12. oktober 2018
15. – 16. november 2018
7. desember 2018
16. januar 2019
7. februar 2019
14. mars 2019

 

Oppgavebeskrivelse

Arbeidsgruppen skal utrede:

  • Utvikling og utøvelse av samfunnsutviklerrollen (st.meld 22)
  • Plansystematikk (hvilken type strategier og planer Viken fylkeskommune har behov for, hvordan de henger sammen og hvilken status skal de skal ha)
  • Viken fylkeskommune sine egne mål, strategier og planer for egne tjenester, ansvarsområder og egne virkemidler i samfunnsutviklingen
  • Ivaretakelse av bærekraftperspektivet og innovasjon i fremtidig virksomhet og tjenester
  • Regional planstrategi
  • Samarbeidsformer og møtearenaer (regionråd, partnerskap o.l)
  • Vurderinger av helhetlig myndighets og virkemiddelsutøvelse

Det vil være nødvendig å balansere hvilke mål som settes i dette arbeidet som gjelder Viken fylkeskommune, og hvilke mål som utarbeides gjennom regional planstrategi og den medvirkning som følger av plan- og bygningsloven (ref. arbeidsgruppe 1 Visjoner, overordnede mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune).

Det er også nødvendig å avklare grensesnittet mot de administrative prosjektene.

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 26.02.2018 12:52, editert: 13.07.2018 11:14

Kontakt

Anne Sandum (Ap)

Anne Sandum (Ap)
Buskerud
Leder av arbeidsgruppe P6
Epost: anne.sandum@bfk.no
Tlf: 91562945

 

Medlemmer

Politikere i arbeidsgruppe P6

 

Bistand fra administrasjonen:

Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus

Kristian Thowsen, fylkesdirektør regionalutvikling Buskerud

Hilde Brandsrud, fylkesdirektør samfunnsplanavdelingen Østfold

Elsie Brenne, Østfold