Anette Solli

– Nå er Viken Viken

Stortinget har nå vedtatt hva det nye, store regionbarnet på Østlandet skal hete. Og navnet ble – ikke uventet – Viken.

Dåpsdagen ble 11. juni 2018, da Stortinget med 53 mot 47 stemmer vedtok det som i protokollene vil stå som «Endringer i inndelingslova», men som i hovedsak dreide seg om hva de reorganiserte fylkene skal hete etter at regionreformen formelt trer i kraft 1.1.2020.

– Det er godt å få dette formelt på plass. Men egentlig har vi vært Viken lenge, helt siden de første forhandlingene på Holmsbu i september 2016, da vi selv foreslo navnet. Viken er et norsk navn som fungerer godt alene og som dekker områdene geografisk og historisk, sier leder av fellesnemnda, Anette Solli.

 

Tekst: Fredrik Norland, opprettet: 14.06.2018 09:37, editert: 14.06.2018 11:28