Om Viken fylkeskommune

Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. Et av de fylkene blir Viken – der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.

Arbeidet med sammenslåingen er i gang. I løpet av november og desember 2017 har de tre fylkestingene fattet sine vedtak om sammenslåingen, blant annet om navn, lokalisering av kontorer og arbeidsplasser og styringsmodell.

Les mer om vedtakene her:

En fellesnemnd bestående av 34 fylkespolitikere, hvorav 9  medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, skal forberede det nye fylket.

Tidsplan

  • Sak om sammenslåing behandles i Akershus, Buskerud og Østfold fylkesting henholdsvis 20. november, 28. november og 6. desember 2017.
  • 1. januar 2018: Nasjonale vedtak skal være fattet
  • Møteplan for fellesnemnda
  • 1. januar 2020: Sammenslåingen trer i kraft

Om regionreformen

Mer informasjon om regionreformen finnes på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SE OGSÅ:

Fakta om Viken