Fakta om Viken

Det nye fylket Viken vil være en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner.

Folketall og bosetning

 • Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.
 • I fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner, av disse har 17 kommuner under 5000 innbyggere.
 • I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner. 16 av dem vil ha under 5000 innbyggere.
 • De fleste i Viken bor i tettbygde strøk. Flest i Akershus (90 prosent), færrest i Buskerud (81 prosent).
 • Viken vil bli Norges nest største hyttefylke med totalt 81 169 fritidsboliger, så vidt slått av det nye Innlandet med 86 804 fritidsboliger pr 1.1.2017.


Tabell: Norges nye fylker i innbyggertall (i hele tusen, per 1.1. 2018)

Fylke Folketall
Viken 1 191 000
Oslo 673 000
Vestland 633 000
Rogaland 473 000
Trøndelag 459 000
Telemark og Vestfold 422 000
Innlandet 387 000
Agder 304 000
Møre og Romsdal 267 000
Nordland 243 000
Troms og Finnmark 242 000

Kilde: SSB

Tabell: De ti største kommunene etter folketall (per 30.09.2017), med dagens kommuneinndeling

Kommune Folketall
Bærum 125 019
Fredrikstad 80 867
Drammen 68 759
Asker 61 065
Sarpsborg 55 421
Skedsmo 53 836
Lørenskog 38 681
Ullensaker 36 196
Moss 32 647
Halden 30 995

Kilde: SSB, statistikktabell 01222, www.regjeringen.no


Tabell: De ti største kommunene etter folketall (per 30.09.2017), etter ny kommuneinndeling

Kommune Folketall
Bærum 125 019
Drammen, Svelvik, Nedre Eiker 100 289
Asker, Røyken, Hurum 92 865
Skedsmo, Fet, Sørum 83 413
Fredrikstad 80 867
Ski og Oppegård 57 960
Sarpsborg 55 421
Moss og Rygge 48 584
Indre Østfold (Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl) 43 955
Lørenskog 38 681

Kilde: SSB, statistikktabell 01222, www.regjeringen.no

Areal og geografi

 • Viken vil ha et areal på 24 017 km2. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.
 • Viken fylke vil ha en kystlinje på 2 481 km, og store fjellområder.
 • Viken vil bli et betydelig jordbruksfylke, med 2 221 km2 jordbruksareal. Dette tilsvarer 8,83 prosent av det totale arealet.
 • 2 479 km2, eller 10,32 prosent av Vikens samlede areal, vil være vernet etter naturvernloven. Det gjelder nasjonalparker, naturreservater, og landskapsvernområder. Det aller meste av arealet er Hardangervidda nasjonalpark.
 • Det høyeste fjellet er Folarskardnuten (1933 moh.) på Hallingskarvet.
 • Den største innsjøen er Tyrifjorden i Buskerud, Norges 5. største innsjø, på 137 km2.

Tabell: Areal i km2 for de nye regionene

Fylke Areal i km2
Finnmark og Troms 74 508
Innlandet 52 590
Trøndelag 41 266
Nordland 38 475
Hordaland og Sogn og Fjordane 34 059
Viken 24 017
Telemark og Vestfold 17 523
Agder 16 434
Møre og Romsdal 15 101
Rogaland 9 377
Oslo 454

Kilde: SSB

 

Tabell: Viken i areal

Fylke I alt. km2 Ferskvann i km2 Kystlinje i km
Østfold 4187 299 1791
Akershus 4918 339 458
Buskerud 14912 1135 232
Viken 24017 1773 2481

Kilde: SSB

Elever og videregående skoler

 • Samlet er det 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi.
 • Samlet hadde fylkene 42 386 elever i videregående opplæring i skoleåret 2016-2017. Av disse gikk 40 241 elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi.
 • Av alle de 42 386 elevene i videregående opplæring har 34 161 elever rett på skoleskyss.

Fylkesveier og kollektivtrafikk

 • Det blir totalt 5 339 km med fylkesvei i Viken. Fordelingen i km vei er nokså lik mellom dagens fylker.
 • En kjøretur med bil fra sør i Viken (Svinesund) til Halne på Hardangervidda er 379 km, og tar ca. 5 timer å kjøre uten stopp.
 • Kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk eies av henholdsvis Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Ruter eies av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.
Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 07.12.2017 11:40, editert: 25.04.2018 22:19