Kart Over Vikenområdet Med Dagens Fylker

Regjeringen vil gjøre Viken større

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland foreslår at Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet – og blir en del av Viken fylkeskommune.

– I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene slik at hverdagen for innbyggerne og næringslivet blir enklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland og Sør-Odal kommune i Hedmark søkte om å bli en del av Viken fra 1. januar 2020. Det samme gjorde Sande kommune i Vestfold, som skal slå seg sammen med Holmestrand fra 1. januar 2020.

Etter en helhetlig vurdering foreslår departementet at Stortinget gjør vedtak om fylkesbytte for Jevnaker og Lunner til Viken. Sør-Odal og Sande foreslås ikke flyttet.

Departementet vil følge opp Stortingets vedtak om fylkesgrensejusteringer ved å legge til rette for at innbyggerne kan stemme ved fylkestingsvalget i det nye fylket høsten 2019.

– Gjennomgangen fra 2017 viser at spørsmålet om fylkestilhørighet diskuteres flere steder i landet. Departementet vil derfor sette i gang en prosess for å vurdere ytterligere fylkesgrensejusteringer med sikte på at eventuelle endringer kan gjennomføres 1. januar 2024, sier kommunalminister Mæland.

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 16.05.2018 11:49, editert: 16.05.2018 11:49