Akershus Fylkesting

Fylkestinget i Akershus

Vedtak i Akershus om Viken

Fylkestinget i Akershus fattet 20. november vedtak om etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

Fylkestinget vedtok punkter om blant annet navn, fellesnemdas sammensetning, styringsform og lokalisering av nytt hovedkontor. Men dersom Stortinget gir mulighet for det i et nytt stortingsvedtak, vedtok fylkestinget at arbeidet med sammenslåingen skal avsluttes.

Fylkestinget vedtok at Stortinget bør fastsette Viken som navn på det nye fylket, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus, og at det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.

Fellesnemnd

En fellesnemnd bestående av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, skal forberede det nye fylket. Fylkestinget forutsetter at kommunelovens bestemmelser om kjønnsfordeling blir ivaretatt av alle som oppnevner medlemmer til fellesnemnda, samt at fellesnemnda skal ledes av fylkesordfører i Akershus, med fylkesordførerne fra Østfold og Buskerud som nestledere.

Fellesnemnda skal ha et arbeidsutvalg, som ledes av fylkesordfører i Akershus. Fellesnemnda får delegert å oppnevne arbeidsutvalget, og kan gi arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell karakter.

Parlamentarisk styringsform

Fylkestinget sluttet seg til at Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styringsform. Den endelige beslutningen foretas av fylkestinget i Viken, jf. kommunelovens § 18. Det skal, etter innføring av parlamentarisk styringsform, legges vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting, heter det i fylkestingets vedtak.

Hovedkontor

Videre vedtok fylkestinget at Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Se behandlingen av saken i opptak på web-tv her.

Skal behandles i Buskerud og Østfold

Fylkestingene i Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal gjøre vedtak i saken henholdsvis 28. november og 6. desember.

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 20.11.2017 15:34, editert: 20.11.2017 15:34