Gult tiltaksnivå

Kommuneoverlegen i Bærum har anmodet de videregående skolene i kommunene om å gå over til gult tiltaksnivå. Bakgrunnen er at mange elever har testet positivt for Covid 19 den siste uken. Enkelte skoler har hatt opp mot 40 smittede elever. Vi har så langt ikke hatt så mange tilfeller.

Gult tiltaksnivå vil si:

- Forsterket renhold

- Elevene rengjør flater i klasserommene etter bruk

- Hånddesinfeksjonsmidler er satt ut ved hovedinnganger og der det ikke er vask tilgjengelig

- Ledelsen informerer alle vg 1 klasser. Kontaktlærere i vg2 og vg3 repeterer for sine klasser

- Klasserommene er ulåste for at ikke alle skal ta på dørhåndtak og for at elever skal kunne gå ut og inn av klasserommene på litt ulike tidspunkter

- Alle lærere har sin egen kurv med egne tusj og svamp slik at ikke flere lærere bruker samme utstyr

- Elevene har faste plasser og samarbeidspartnere så langt det lar seg gjøre (klassekart)

- Personalrommet er ommøblert slik at kun et begrenset antall lærere spiser samtidig på pauserommet. Resten spiser på arbeidsrommet eller hjemme

- Kantinen er ommøblert slik at kun elever på spesialrom spiser i kantinen - alle andre spiser på klasserommet eller ute

- Biblioteket er ommøblert slik at antall sitteplasser er redusert    

- Avstandsmarkering er festet på gulvet på alle områder der det er en tendens til sammenstimling

- Pleksiglass er montert i resepsjon som skille mellom ansatte og elever/besøkende

- Pleksiglass er montert ved skranken i biblioteket

- All møtevirksomhet legges opp digitalt hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand

- Hvis en elev blir syk eller tester positivt på skolen må eleven uten opphold isolere seg. Vi har eget rom i tilfelle man må vente på transport. Offentlig kommunikasjon skal ikke benyttes.

Det usikkert hvor lenge dette vil vare.

Til toppen