Folkehelse og livsmestring for nye elever

Mandag 9. november setter skolen av en halv dag til den såkalte "Skolemiljøpakka" på VG1. Målet er å skape et godt elevmiljø på skolen hvor inkludering og raushet er fremtredende, å gi elevene verktøy til å møte samfunnet og miljøet de er en del av, og bevisstgjøre elevene på ansvaret for egen og andres helse (Folkehelse og livsmestring).

Opplegget starter kl.12.00 og varer resten av dagen. Elevene vil bli delt i guttegrupper og jentegrupper som diskuterer ulike problemstillinger og gjennomfører ulike øvelser sammen med skolehelsetjenesten på skolen. Elevene vil lære om psykisk helse, digital kompetanse, skolemiljø, russ og rus og mindfulness. 

Til toppen