Frogn Vgs går dypere

Frogn Vgs utarbeider en plan for mer tverrfaglighet og dybdelæring for elevene våre, i tråd med de nye læreplanene. Planene skal allerede tre i kraft på våren 2021. Kjersti Løken Ødegård fra Høgskolen i Innlandet veiledet oss i arbeidet. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjersti Løken Ødegård - Klikk for stort bildeKjersti Løken Ødegård Even Ottersland Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

I arbeidet med nye læreplaner har dybdelæring fått en helt sentral plass. Dybdelæring innebærer at elever relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer. Elevene organiserer egen kunnskap i begrepssystemer som henger sammen og ser etter mønstre og underliggende prinsipper. De vurderer nye ideer og knytter dem til konklusjoner, og forstår hvordan kunnskap blit til gjennom dialog og vurderer logikken i et argument kritisk. Eleven reflekterer med andre ord mer over sin egen forståelse og sin egen læringsprosess, gjennom dybdelæring.

Dybdelæring er ikke noe ukjent fenomen for vår skole, og Frogn Vgs har allerde flere fag og prosjekter som bruker denne arbeidsmetoden aktivt. Utforskerklassen på skolen er nå i gang med sitt andre år. Her får elevene selv bestemme hva de skal forske på, før de går ut i verden og leter etter svar. Årets prosjekt går på plast i havet, og her har skolen blant annet samarbeidet med organisasjonen Passion For Ocean. Skolen har i flere år også hevdet seg sterkt på entrepreprenørskap og idrett, som bruker dybdelæring som arbeidsmetode. I Entreprenørskap 2 har blant annet skolen innledet et samarbeid med Holmsbu badehotell. I høst har også elever på Salg, service og reiseliv brukt arbeidsmetoden til å lære mer om bærekraftig matproduksjon, gjennom satsingprosjektet "Frognbær". 

Nå skal metoden spres videre - noe som vil bidra til en mer spennende og meningsfull skolehverdag for våre elever, hvor vi tenker mer helhet framfor enkelte fag.

Til toppen