Webinar: Vikens bærekraftsarbeid

Vikens arbeid med bærekraft er tema for digital konferanse 12. november

 

Dato
12. november 2020
Tid
10:00 - 11:35
Sted
Digital konferanse

10:00: Velkommen ved Tonje Brenna, fylkesrådsleder.

10:05: Vikens overordnede arbeid med bærekraftsmålene, v/ Linda Duffy, Fylkesrådsleders kontor

10:15: Vikens arbeid med regionalplanstrategi – innhold og prosess v/ Espen Nedland Hansen, plan, klima og miljø

10:30: Introduksjon til panelsamtale, v/ rådgiver Hannah Wozene Kvam

10:35: Panelsamtale ved Gro Sandkjær Hansen, OsloMet, Kim Gabrielli, UN Global Compact, Dina Hestad, cChange, Nassima Dzair, Interbridge og Ayoub Bouzakraft, ungdomsrepresentant fra Interbridge

11:35: Oppsummering av dagen og avslutning

 

Arrangør

Viken fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Til toppen