Digitale geologiske data og samfunnsutvikling

Norges geologiske undersøkelse (NGU) inviterer til gratis webinar, i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Viken fylkeskommune ved regiongeologen.

Dato
26. november 2020
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Webinar

Geologiske forhold er nøkkelfaktorer ved bygging av veier, boliger og infrastruktur, for råstoffutvinning til bygg og industri, og som grunnlag for biologisk mangfold og jord- og skogbruk.

Vi viser mange ulike digitale geologiske data fra vår region, og hvordan disse dataene kan brukes aktivt av forskjellige aktører i samfunnet vårt. 

Klikk her for program og påmelding

Webinaret passer for

  • Offentlige etater med virke innen arealplanlegging, samferdsel, miljø, næringsutvikling, vann, skredsikkerhet, skog- og jordbruk, viltforvaltning, m.m.
  • Private aktører som mineralbasert industri, entreprenører, konsulentvirksomhet og grunneiere.

Tema som vil bli belyst

  • Sammenhengen mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold, skog- og jordbruk.
  • Forekomster av ulike mineralressurser og byggeråstoffer som sand, grus og pukk
  • Områder med skredfare
  • Store svakhetssoner i fjell som må unngås ved bygging av tuneller eller andre anlegg
  • Risiko for radongass fra grunnen
  • Grunnvann
  • Bunnforhold i fjorder og sjø

 

 

Arrangør

Norges geologiske undersøkelse og fylkeskommunene Vestfold og Telemark og Viken
Til toppen