Møte i komité for næring

Komité for næring er en av seks fagkomiteer som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget. Komiteen har kun innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Dato
25. januar 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Fjernmøte via teams

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen