Møte i eldrerådet

Eldrerådet skal arbeide for å fremme eldres interesser i alle saker som angår denne gruppen.

Dato
25. februar 2021
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Fjernmøte via teams

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen