Møte i komité for utdanning

Komité for utdanning er en av seks fagkomiteer som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget. Komiteen har kun innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Dato
1. mars 2021
Tid
10:00 - 16:00
Sted
Fjernmøte via teams

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen