Møte i komité for kultur

Komité for kultur er en av seks fagkomiteer som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget. Komiteen har kun innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Dato
2. mars 2021
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Fjernmøte via teams

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen