Siste frist for å laste opp dokumentasjon på søknad til høyre utdanning

Du som ordinær søker til høyre utdanning har frist for å laste opp dokumentasjon 1. juli. 

Dato
1. juli 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen