Invitasjon til Nettverksmøte om talentutvikling i Viken

Invitasjon til Nettverksmøte om talentutvikling i Viken
Onsdag 21. april 2021 kl. 11.30 - 16.0

Dato
21. april 2021
Tid
11:30 - 16:30
Sted
Digital konferanse

I gamle Akershus ble det avholdt flere møter i nettverket for talentutvikling, men nettverket er nå utvidet til å gjelde alle som arbeider med talentutvikling i hele Viken. UngMusikk har ansvaret for det faglige innholdet, og er vertskap for dette møtet.
På grunn av pandemisituasjonen avholdes møtet digitalt på Zoom.

Program

Arrangør

Viken fylkeskommune/ frivillige organisasjoner
Til toppen