Invitasjon til bærekraftseminar for Viken-kommuner

Viken fylkeskommune har gleden av å invitere til digitalt bærekraftseminar onsdag 26. mai for kommunene i fylket. Temaet for seminaret er felles læring og utvikling for helhetlig og tverrfaglig bærekraftsarbeid.

Dato
26. mai 2021
Tid
8:30 - 13:30
Sted
Digital konferanse

I løpet av programmet vil det presenteres gode eksempler på bærekraftsarbeid, idémyldring om hvordan skape arenaer og strukturer for samarbeid kommuner og fylkeskommunen imellom, og en kurspakke for ledere og ansatte på bærekraft som vil bli tilgjengelig for Vikens kommuner.

Seminaret er tenkt å være en møteplass for administrative ledere og fagrådgivere som er interesserte i, og/eller jobber med, bærekraft.

Foreløpig program:

  • 08.30 – 08.40: Velkommen av Vikens fylkesrådsleder, Tonje Brenna
  • 08.40 – 10.00: Hvordan jobber vi i Viken med bærekraft? Eksempler fra fylkeskommunen og kommuner
  • 10.00 – 10.15: Pause
  • 10.15 – 11.00: Hvordan kan kommunene i Viken og fylkeskommunen best jobbe sammen på bærekraft?
  • 11:00 – 11:45: Lunsj
  • 11:45 – 12.25: Idémyldring og forslag til arenaer og kanaler for samarbeid
  • 12.25 – 12.35: Pause
  • 12.35 - 13.30: Presentasjon av kompetansehevingskurs for kommuner
  • 13.20 - 13.30: Avslutning og veien videre

Seminaret vil gjennomføres på Teams.

Meld deg på her

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32300000
Til toppen