Siste skoledag før jul

21. desember – Siste skoledag før jul

Dato
21. desember 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen