Oppstart Voksenopplæringen

Dato
19. august 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Skolen

Kl. 18.00 - ca. 19.00 Informasjonsmøte for alle i Auditoriet
Ca. kl. 19.00 - 20.00 Kartleggingsprøve i engelsk

Selve undervisningen starter opp mandag 23. august.
Se kalenderinnførsel for 23. august for mer informasjon om timeplanen og det enkelte fag.

Til toppen