Integreringskonferanse

Viken fylkeskommune arrangerer hybridkonferanse om integrering 9. og 10. september 2021.

Tidspunkt
Torsdag 09.09.2021 09.00 - fredag 10.09.2021 16.00
Sted
Digital konferanse

Fylkeskommunen spiller som regional samfunnsutvikler en viktig rolle i integreringsarbeid og tverrfaglige samarbeid når samfunnsutfordringer skal løses på tvers av forvaltningsnivå, og mellom offentlige og private interesser.  Konferansen skal ivareta helhetlig perspektiv og vise hvordan alle rådsområdene henger sammen i integreringsprosessen opp mot overordnede mål i integreringsarbeidet. Integreringskonferanse arrangeres i regi av faggruppa integrering, ansvarlig rådsområde kultur og mangfold, avdeling frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering, i samarbeid med alle berørte rådsområder.

Dag 1: 9.00- 16.00

Forbehold rådsområde kultur og mangfold. Skal ta for seg følgende temaer: frivillighet, kultur, mangfold og samfunnsdeltakelse, forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, folkehelse.

Dag 2: 9.00 – 16.00

Forbehold rådsområder næring, utdanning og kompetanse. Informasjon om prosjekter og resultater.

Sted: Hybridkonferanse- ved gjennomføring av et hybridarrangement vil en del av arrangementet gjennomføres i fylkeskommunens egne konferanselokaler med et begrenset publikum i salen, mens resten vil foregå digitalt. Konferansen skal gjennomføres helt digitalt ved manglende mulighet til fysisk samling av et begrenset publikum i salen.

 

 

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32300000

Kontakt

Alina Barysnikova
Til toppen