Integreringswebinar

Velkommen til webinar om integrering i Viken, 9.-10.september 2021
Viken fylkeskommune arrangerer to dagers webinar med temaene Integrering i sivilsamfunnet og kvalifisering av innvandrere

Tidspunkt
Torsdag 09.09.2021 09.00 - fredag 10.09.2021 14.00
Sted
Digital konferanse

Vi har laget et digitalt koldtbord til inspirasjon og kompetanseheving for frivilligheten, kommuner, NAV og alle som jobber med integreringsrelaterte oppgaver i Viken. Du er velkommen til å følge oss disse to dagene, eller plukke og mikse ditt eget skreddersydde webinar som vil gi deg et godt påfyll i arbeidet.

Strømmingen vil ligge ute på viken.kommunetv.no en tid etter webinaret, slik at du kan se deg ferdig på et senere tidspunkt. Det er ingen påmelding.

Første dag vil vi fokusere på integrering i sivilsamfunnet,  på dag to vil innleggene være rettet mot kvalifisering av innvandrere.

9. september – Integrering i sivilsamfunnet

 

09.00-09.10   Velkommen ved fylkesråd Tonje Kristensen

09.10-09.40   Dynamikk mellom stat, fylke og kommuner; rolleforståelse og oppdrag, Gro Sandkjær Hanssen, NIBR OsloMet

 

09.40-09.45 – LITEN BENSTREKK

 

09.45-10.10   Hva er integrering? Turid Fånes Sætermoen, NTNU

10.10-10.40   Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024. Hva sier strategien om kommunene og fylkeskommunens rolle? Innlegg ved Kunnskapsdepartementet

 

10.40-10.55   PAUSE

 

10.55-11.05    Frivillighetens år 2022 prosjektleder Frivillighetens år Birgitte Brekke

11.05-11.15    Flerkulturelt råd i Viken fylkeskommune leder Bijan Gharahkhani

11.15-11.45    Samarbeid mellom frivillighet og kommune. Hvorfor og hvordan? Flemming Johnsen, Sarpsborg kommune og Dialogforum Østfold

 

11.45-12.45   LUNSJ

 

12.45-13.15    Handlingsplan frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

(2021-2024). Hva sier handlingsplanen om kommunene og fylkeskommunens arbeid i skole og opp mot sivilsamfunnet. Innlegg ved IMDi

13.15-13.45   Integrering gjennom kulturarv. Museenes arbeid med integrering. Grete Swensen, Laia Colomer og Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU

13.45-14.00   Oppsummering og avsluttende kommentarer fra fylkeskommunen

 

10. september – Kvalifisering av innvandrere

 

09.00-09.10   Velkommen til dag to av fylkeskommunens webinar om integrering

09.10-09.40   Meld.St.nr.21 (2020-2021) Fullføringsreformen og fylkeskommunens arbeid med kvalifisering av innvandrere, Innlegg ved Kunnskapsdepartementet

 

09.40-09.45 – LITEN BENSTREKK

 

09.45-10.05   Aktivering av førkunnskaper i voksenopplæringen, Espen Schønfeldt, Viken fylkeskommune

10.05-10.25   101 deltakere med økt læringsutbytte, prosjekt ved fag- og yrkesopplæring i voksenopplæringen, prosjektleder Ingeborg Horn, Viken fylkeskommune

 

10.25-10.40 - PAUSE

 

10.40-11.00 - Arbeidslivets behov for skriveferdigheter i barn og ungdomsarbeiderfaget og i helsefag innlegg ved skrivesenteret, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

11.00-11.20   Skriveferd, kunnskaps- og organisasjonsutvikling i komplekse organisasjoner, Konsulent Petter Braathen

 

11.20-12.15 - LUNSJ

 

12.15-12.40   Startup Migrants, om innovasjon og entreprenørskap i kommunene.  Innlegg ved Startup Migrants

12.40-13.15   Diversify integrering og mangfold i arbeid og samfunnsliv

13.15-13.45   Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) Drammen, leder Zahra Moini

13.45-14.00   Oppsummering og avsluttende kommentarer fra fylkeskommunen

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32300000

Kontakt

Alina Barysnikova (alinaba@viken.no)
Til toppen