Kommunekonferansen i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune inviterer til digital dagskonferanse for ordførere, byrådsleder og kommunedirektører i Oslo og Viken.

Dato
14. juni 2021
Tid
9:00 - 14:00
Sted
Digital konferanse

Klikk for stort bilde 


Program

Program kommunekonferansen i Oslo og Viken
Klokkeslett Tema Innleder
09.00 Velkommen Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland og fylkesrådsleder Tonje Brenna
09.15 Hvordan bygge bærekraftige kommuner i Oslo og Viken Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
Innspill fra deltakerne
10.15 Pause
10.30 Barnevernsreformen - nye krav til kommunene Direktør Mari Trommald, Bufdir
Innspill fra Bærum kommune Ordfører Lisbeth Hammer Krog
11.15 Lunsj / pause
11.45 Fylkeskommunen og samfunnsutviklerrollen
Samspillet med kommunene og regional stat Fylkesrådsleder Tonje Brenna
Nye regionale planer for Viken – hvordan mobilisere Vikensamfunnet til samlet innsats? Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim
12.45 Pause
12.50 Vikensamfunnets bidrag i regional planlegging
Innlegg fra Indre Østfold kommune og Ål kommune
Innspill fra Statsforvalteren Avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth
Innspill fra Husbanken Regiondirektør Husbanken Øst, Eva Milde
14.00 Avslutning Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland og fylkesrådsleder Tonje Brenna

Påmelding

Konferansen er for ordførere, byrådsleder og kommunedirektører (rådmenn) i Oslo og Viken.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist 8. juni 2021.

Har du spørsmål om påmeldingen - ta kontakt.

Til toppen