Foresattmøte Vg1 Studiespesialisering

Dato
18. august 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Vestby videregående skole

Velkommen til foresattemøte for Vg1

 

Agenda:

  • Presentasjon av skolen og våre opplæringstilbud
  • VI-skolen og våre satsingsområder
  • Ledelse, ressurspersoner og kontaktlærere
  • Skole – hjem samarbeid
  • Ordensreglement
  • Tilstedeværelse - fraværsregler
  • Informasjon om valgt utdanningsprogram ved avdelingsleder og kontaktlærer

På grunn av smittevern, vil foreldremøtene gjennomføres klassevis, og det er også bare mulig å møte 1 foresatt pr. elev.

Vi vil be om at alle registrerer seg ved oppmøte og holder avstand.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen

Brit Marie Helle
Rektor        

PS: Om smittebildet endrer seg dramatisk vil møtet bli gjennomført digitalt.

Til toppen