Møte for foresatte Vg1

Møte for foresatte er tirsdag 17.8 2021 kl 18.00-20.00. Her får foresatte møte skolens ledelse og kontaktlærere i klassen.

Dato
17. august 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Frogn videregående skole

Dette gjelder alle klasser på Vg1, både SSP, Idrett, Business og Salg, service og reiseliv (Vg 1). På grunn av avstandsrestriksjoner oppfordrer vi til at det kun møter en foresatte per elev.

På grunn av utfordringer med direkte streaming via teams (GDPR, taushetsplikt, etc), vil dette ikke bli tilgjengelig på foreldremøtet i dag. Frogn VGS beklager dette.
Videre vil alle PowePointer bli lagt tilgjengelig for foresatte.

Om noen av dere foresatte har behov for ytterligere informasjon om skolestarten bes dere kontakte avdelingsledere for den avdeling ditt barn hører til.

Navn

Avdeling

Mail

Telefon

Trond Kristensen

1 SRA

trondkrist@viken.no

988 85 497

Cecilie Borgen Hammer

1 BUS

cecilieha@viken.no

930 98 768

Anne Rebecca Muniz

1 ST

annemu@viken.no

997 23 434

Rune Heiestad

1ST/Sentrum

runehe@viken.no

481 21 683

Erik Svendsen

1 IDA

eriksv@viken.no

928 22 294

Hjertelig velkommen!

To kvinner i samtale ved pc - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Til toppen