Parkering som virkemiddel - avslutningsseminar for parkeringsprosjekt

Et samarbeidsprosjekt har sett nærmere på hvordan kommunene kan jobbe med og videreutvikle tenkningen rundt parkering som virkemiddel for å nå overordnede mål innen areal- og transportplanlegging. Viken fylkeskommune inviterer nå til sluttseminar for å presentere erfaringene.

Dato
16. august 2021
Tid
9:00 - 13:00
Sted
Digitalt seminar

Siden sommeren 2020 har et konsulentteam fra Civitas jobbet sammen med prosjektgruppa og identifisert muligheter og barrierer, og utarbeidet en prosjektdokumentasjon som går nærmere inn på hvordan kommunene kan jobbe med parkeringspolitikken – både på kommunenivå og områdenivå. Formålet med sluttseminaret er å dele erfaringer fra prosjektet og presentere eksempler fra kommunene. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og kommunene Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Ullensaker, Nordre Follo, Ås - med deltagelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statens vegvesen, Bane Nor Eiendom, Norpark og kommunene Frogn, Eidsvoll og Moss.

Påmelding

Seminaret foregår på Teams og er åpent for alle interesserte. 
Meld deg på med en e-post til prosjektleder Erlend Hanssen Sjåvik, så får du tilsendt møtelenken.

Program

Program sluttseminar for parkeringsprosjekt 16. august 2021
Tid Tema Innleder
09.00 – 09.05 Velkommen Per A. Kierulf, Viken fylkeskommune
09.05 – 09.15 Informasjon om parkeringsprosjektet Erlend Hanssen Sjåvik, Viken fylkeskommune
09.15 – 09.30 Parkering som virkemiddel i går og i dag Jomar L. Langeland og Olav Fossli, Civitas
09.30 – 09.45 Erfaringer med bruk av mobilitets- og byutviklingsstrategi Maria Rasmussen, Ullensaker kommune
Spørsmål / dialog
09.50 – 09.55 Gjennomgang av «Parkeringstrappen» Jomar L. Langeland og Olav Fossli, Civitas
09.55 – 10.15 Utvikling av parkeringsstrategi i Bærum kommune Kirsti S. Burheim, Bærum kommune
Spørsmål / dialog
10.20 – 10.30 Pause
10.30 – 10.40 Prioritering – parkering for hvem? Jomar L. Langeland og Olav Fossli, Civitas
10.40 – 11.00 Tilrettelegging for oppstillingsplasser for bildeling Marita Sanni og Martin Vollen Bergheim, Bymiljøetaten i Oslo kommune
Spørsmål / dialog
11.00 – 11.30 Benstrekk m/ lunsj
11.30 – 12.50 Tilrettelegging for dynamisk parkeringsavgift Christer Halvorsen, 2Park
Spørsmål / dialog
12.00 – 12.10 Prosess og samarbeid om parkering Jomar L. Langeland og Olav Fossli, Civitas
12.10 – 12.30 Innfartsparkering og samarbeid Bane Nor Eiendom
Spørsmål / dialog
12.35 – 12.45 Oppsummering - «Utvikling av en moderne parkeringspolitikk» Jomar L. Langeland og Olav Fossli, Civitas
12.45 – 13.00 Avslutning

 

Arrangør

Avdeling for kommunale planer i Viken fylkeskommune
Til toppen