Aktivitetsdag / Verdensdag for psykisk helse

Vi gjør det på samme vis som vi har gjort det de siste årene og deler dagen i to, slik at halvparten av skolens elever har aktivitetsdag og andre halvpart har markering av verdensdagen før lunsj, også bytter vi etter lunsj. Nærmere informasjon vil komme i tiden frem mot dagen.

Dato
24. september 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen