Fagdag om skred for kommunene i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune inviterer til fagdag om skred, i samarbeid med NVE. 

Dato
28. september 2021
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Thon hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo eller digitalt via Zoom

Målgruppe

Fagdag om skred for kommunene i Viken knyttet til planlegging og by- og stedsutvikling.

Påmelding

Det er mulig å delta fysisk eller digitalt via zoom. Det spesifiserer du i påmeldingsskjemaet. Passord og lenke til digital deltakelse blir ettersendt.

Meld deg på her

Program

09.00-09.10
Introduksjon Statsforvalteren i Oslo og Viken v/ avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth Viken fylkeskommune v/avdelingssjef Per Kierulf NVE v/ seksjonssjef Øyvind Leirset
09.10-09.45
Byer, tettsteder og knutepunkt – på usikker grunn
Refleksjoner fra Moss kommune v/ direktør Torunn Årset (digitalt)
Trondheim kommune v/ naturgeograf Elin Silnes
09.45-10.20
Hvordan beredskapstenkning påvirker arealplanlegging Refleksjoner fra Gjerdrum kommune v/ virksomhetsleder Berit Adriansen Drammen kommune v/ avdelingsleder Richard Sletten Nilsen og beredskapssjef Sten Petter Aamodt
10.20–10.35
Kaffepause
10.35-11.00
Diskusjonsrunde ved bordet Hvordan jobber din kommune med forebygging av skred og ras i planlegging i bebygde områder? Gruppeleder noterer stikkord som danner grunnlag for plenumsdiskusjonen etterpå
11.00 – 11.30
Plenumsdiskusjon, erfaringsutveksling og oppsummering
Ledet av Viken fylkeskommune v/ avdelingssjef Per Kierulf
11.30-12.30
Lunsj
12.30-13.15
Kommunale utfordringer knyttet til kvikkleireveilederen
Ringerike kommune v/ saksbehandler Marius Karlsen
Lillestrøm kommune v/ direktør Lene Mürer
Nittedal kommune v/ kommunalsjef Gunnar Prøis
13.15-13.45
Kort om kvikkleireveilederen og hva kommunene må kreve i plan- og byggesaker NVE v/ seniorrådgiver Kjetil Indrevær
13.45 –14.00
Kaffepause
14.00 –14.40
Diskusjonsrunde rundt bordet og i plenum knyttet til veilederen og kompetansebehov Ledet av NVE v/ Kjetil Indrevær. Gruppeleder oppsummerer
14.40-14.50
Etablering av nettverk? Erfaringer fra Trøndelag
«Nettverk Klimatilpasning Trøndelag» v/ koordinator Ellen-Birgitte Strømø (digitalt)
14.50 - 15.00
Felles oppsummering og veien videre

Møteledere:
Per Kierulf, Viken fylkeskommune og Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Eli Nakken Lundquist, avdeling for kommunale planer, Viken fylkeskommune.

 

Arrangør

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune
Til toppen