Møte i fylkestinget

Tidspunkt
Onsdag 27.10.2021 12.00 - torsdag 28.10.2021 18.00
Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet. Organet fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget består av 87 direkte valgte medlemmer. 

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen