Heldagsprøver: Geofag 2, Rettslære 2, POME, Treningslære

Dato
23. mai 2022
Tid
8:30 - 14:00
Sted
Varierer