Næringskonferansen i Viken 9. og 10. mai 2022

Vi lanserer «Næringskonferansen i Viken» 9. og 10. mai 2022! 
– samspill for økt bærekraftig verdiskaping. Grønnere og mer fremtidsrettet næringsliv i hele Viken

Hvordan skal vi styrke samspillet for et grønnere og mer framtidsrettet næringsliv i hele Viken? Det er spørsmålet som ligger til grunn for årets innholdsrike program.

Næringskonferansen var planlagt avholdt i januar men er grunnet smittesituasjonen utsatt til mai 2022.

Tidspunkt
Mandag 09.05.2022 12.00 - tirsdag 10.05.2022 13.00
Sted
Union scene Drammen

Getty Images/ grafikk: Viken fylkeskommune Sammen med Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet ønsker Viken fylkeskommune deg som jobber med næringsutvikling og innovasjon i Viken, velkommen til faglig og sosial samling på Union Scene i Drammen.

Se programmet for konferansen

Birgit Liodden fra The Ocean Opportunity Lab AS skal lede næringskonferansen.

På konferansen vil vi løfte frem og diskutere med dere spørsmål som:

  • Hvordan får vi til økt bærekraftig verdiskaping som bidrar til det grønne skiftet?
  • Hvordan styrke samarbeidet mellom næringsliv og forskingsaktører i regionen?
  • Hvordan få til samspill om eksport og internasjonal konkurransekraft?
  • Hvordan identifisere og styrke vekstmulighetene og næringsattraktivitet i kommuneregionene? Menon presenterer fersk analyse.

Bekreftet innlegg fra: Mari Sundli Tveit, adm.dir. Norges Forskningsråd, Kristin Willoch Haugen Direktør Oslo og Viken, Innovasjon Norge, Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for Næring i Viken, Andreas Krüger Enge konst. adm.dir. Siva, Mali Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge.

Flere tema, program og foredragsholdere blir annonsert fortløpende.

Det blir to dager med samtaler, diskusjon, spennende innledninger, parallelsesjoner, og innovative caser. Arrangementet er fysisk, og vil foregå fra lunsj-lunsj. På kvelden den 9. mai blir det også tid for hyggelig samvær (mingling og middag). 


Påmeldingsfrist var 1. desember.

Arrangør

Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet

Kontakt

Ingrid Lundvall, spesialrådgiver, e-post: ingridlu@viken.no
Til toppen