Foreldremøte på «alle språk»

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på?

Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever på Jessheim vgs, holdt av karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike.

Dato
9. desember 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Jessheim videregående skole

På dette møtet vil du få informasjon om videregående opplæring, presentert på norsk og på følgende språk: arabisk, dari, engelsk, kurmansji, latvisk, litauisk, polsk, somali, tagalog og thai.

Vi tilbyr flere språk ved behov. Oppgi språk ved påmelding til kontaktlærer innen 11.november.

Informasjonsmøtet vil handle om:

  • Forventninger i norsk skole
  • Lovverket
  • Opplæringstilbud i videregående opplæring
  • Søknadsprosessen
Til toppen