Frist for søknad om læreplass

1. mars er frist for å søke om læreplass i Viken.

Dato
1. mars 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
www.vigo.no

Søknad sendes via nettjenesten www.vigo.no.

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter. Se jobbsøketips for lærlinger.

Mer informasjon om lærlingeordningen og opplæring i bedrift finner du her.

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32300000

Andre tidspunkt

  1. Søndag, 01.03.2020 00.00 - Hele dagen
  2. Mandag, 01.03.2021 00.00 - Hele dagen
  3. Tirsdag, 01.03.2022 00.00 - Hele dagen
  4. Onsdag, 01.03.2023 00.00 - Hele dagen
  5. Fredag, 01.03.2024 00.00 - Hele dagen
  6. Lørdag, 01.03.2025 00.00 - Hele dagen
Til toppen