SU møte

Dato
29. november 2021
Tid
10:30 - 12:00
Sted
Mailand vgs

Saker:

Miljøfyrtårn

Plan for møtevirksomhet elevrådsstyre og ledelsen

prosjekter og aktiviteter 

Elevrådets ønsker

Budsjett 2022

Elevrådets rolle i planlegging og gjennomføring av Livsmestringsuke

Eventuelt

Til toppen