Frist for å søke høyere utdanning

Skal du søke høgskole/universitet, er ordinær frist 15. april. For enkelte søkere og studier er fristen 1. mars.

Dato
15. april 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierende

Informasjon om hendelsen

Til toppen